שמן המנוע, לא סתם שמן

דורון כהן 180

תפקידי שמן המנוע שמן המנוע הינו פלואיד (נוזל שמנוני) המרוכז באגן השמן של המנוע ומועבר באמצעות משאבה מכאנית מאגן השמן (עוקה או קרטר בסלנג) לעבר כל החלקים הנעים של המנוע כגון גל הארכובה, גל הזיזים, שסתומים, טלטלים וחלקים נעים אחרים וזאת דרך מעברים מובנים במנוע. שמן המנוע עובר כמובן דרך מסנן נייר מיקרוני המסנן שבבי שחק ומשקעים מהשמן לפני העברתו לחלקים הנעים שהוזכרו.תפקידי השמן העיקריים:

  • סיכת החלקים הנעים והפחתת חיכוך מתכות.
  • הסעת חום מהחלקים הנעים לקירור.
  • פינוי שחק ומשקעי פחם, לכידתם וסינונם.
  • שמירה ומניעת קורוזיה בחלקי המתכת.

 שמן המנוע הינו מרכיב חיוני ביותר בתפקוד תקין של המנוע, פעולת מנוע ללא שימון מתאים בעומס עבודה מלא תביא לתפיסה מכאנית והרס המנוע תוך דקות בודדות!  שימוש בשמן שאינו עומד במפרטי היצרן יגרום לבלאי מואץ של חלקי המנוע הנעים עלייה בזיהום האוויר והרס הממיר הקטליטי של הרכב. כאשר מניעים את המנוע, מכללי המנוע המכאניים נעים חלקם בתנועה קווית כגון בוכנות ושסתומים וחלקם בתנועה סיבובית כגון גל הארכובה וגל הזיזים, בשלב זה גם משאבת השמן המחוברת באופן מכאני לגל הארכובה מתחילה לדחוף שמן לעבר מסנן השמן וקווי החלוקה לכל חלקי המנוע הנעים ומיסבי המנוע הקבועים.חשוב מאוד שלחץ השמן יספיק להגיע למיסבי המנוע הקבועים והנעים לפני שהמנוע באמת מניע אחרת המנוע יפעל ללא שימון באותם פרקי זמן קצרים של התנעה. למעשה יצרנים משהים את מתן הדלק למנוע ב 2-3 שניות בדיוק למטרה זו. אים נסכם את כל אותם שניות בודדות ונכפיל במספר ההתנעות נקבל את משך הזמן שהמנוע "עבד על יבש" ללא שימון. הדבר קריטי במיוחד במנועים מוגדשים וגדולים כאשר הם מתיישנים היות והבלאי מפחית את לחץ השמן ומשך הגעת השמן לנקודות הגבוהות יותר מתארך. הסיכה הראשונית חשובה מאוד גם לאטימת מרווחי אטמי הבוכנה ושימון דופן הצילינדר והפחתת חימום המנוע כתוצאה מחיכוך מוגבר.  לחץ השמן למעשה מייצר "כרית" שמן בין חלקי המתכת הנעים והקבועים ומונע את הנגיעה הפיזית שלהם גם בעומסים גבוהים. הרכב השמןכמו כל שמן סיכה גם שמן מנוע מורכב משמן בסיס אותו מפיקים מנפט גולמי או באופן סינטטי ולתוכו מכניסים כ 20% תוספים וחומרים הקובעים את מפרט התקן ואיכות השמן והתאמתו למנוע. לשמן המתוסף במפרט המתאים אין צורך בהוספת תוספי שמן נוספים היכולים במצבים מסויימים לגרוע מתכונותיו. שמירת תקינות המנוע נקבעת על ידי איכות השמן ותדירות ההחלפה שלו. היות ושמן המנוע צריך לענות על מגוון תכונות לעיתים מנוגדות  כושר ניקוי טוב, הפחתת שחיקה, לכידת פיח, השארת שכבת הגנה, מניעת התחמצנות, מניעת חלודה, התאמה לטמפרטורה וכדומה, קיימים סטנדרטים שיצרן השמן צריך לעמוד בהם. השמנים כיום ברובם סינטטים מלאים או חצי סינטטים בעלי טווח צמיגות רחב והפוך לאופיין צמיגות טבעי של פלואידים רגילים כך שלמעשה אנו צריכים צמיגות נמוכה (שמן דליל) בהתנעה על מנת שהשמן יגיע מהר לכל נקודה במנוע כאשר המנוע (והשמן) קר, ואילו בעל צמיגות גבוהה (שמן סמיך) יותר כאשר המנוע (והשמן) חם על מנת לשמור על תכונות השמן בתנאים קשים. לסיכום: צמיגות השמן אינה מעידה על איכותו, שמן המנוע ומסנן השמן הם לב המנוע!  הנזק הנגרם במנוע כתוצאה של בעיות שימון הינו נזק נצבר לאורך זמן. שמן מנוע טוב לוכד פיח הנוצר בעת פעולת המנוע ומגיע לאגן השמן דרך אטמי הבוכנה (השמן משחיר וזה תקין!), מקטין שחיקה ומאריך את חיי המנוע, משאיר שכבת הגנה המונעת קורוזיה של משטחי המתכת ומשאירה שימון ראשוני לפעולת ההתנעה הבאה.לנהג/ת, לעולם לא לדלג על טיפולים ויש לבצעם במועדם, יש לבצע שימוש בשמנים ומסננים איכותיים זה לא המקום לחסוך בו בעת הטיפול השנתי לרכבך.