מרכזי השירות ברשת עוברים בדיקות קפדניות של מעבדה מטעם משרד התחבורה לעמידה בתקנים המחמירים של מוסך מומחה.
כל מוסך העומד בתקנים הינו בעל תעודת מוסך מומחה מטעם משרד התחבורה.

Pillar Image: